MISJA

Celem Stowarzyszenia Lokalny Mentoring jest promocja dialogu międzypokoleniowego, postawy wymiany doświadczeń oraz  przedsiębiorczości. Nasze działania skupiają się głównie wokół upowszechnianiu wymienionych idei w małych miejscowościach zagrożonych wykluczeniem technologicznym.

ZESPÓŁ

Slider

Nasz zespół składa się z młodych ludzi zafascynowanych ideą mentoringu. Wspólnie chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu mieszkańców małych miejscowości zagrożonych brakiem dostatecznej edukacji w obszarze przedsiębiorczości, biznesu oraz nowych technologii.

PROJEKTY

BLOG

Zobacz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt